Bajta Pet nat Welsch-Chard 750ml

שנה 2023

 

 

 

אזור: היין מגיע מאזור  Podravje שבחבל Styria בצפון מזרח סלובניה.

זנים: שרדונה, וולשריזלינג. 2-3 ק״ג לגפן.

קרקע: אדמת חוורים, צפחה ואבן חול

התיישנות: בציר שקדם לבשלות מלאה כדי לשמר טעמים ירקרקים ופרי מתון. שלוש שעות השריה ללא בקרת טמפרטורות ותסיסה ספונטנית על המיקרופלורה מהכרם. היין מסיים את התסיסה בבקבוק.

תיאור היין: מבעבע טבעי בשיטה המסורתית העתיקה ליצור מבעבע. היין בגוון צהוב ירקרק מעורפל. אף עשיר מאוד, וירקרק. פה מלא בבעבוע עדין שמלווה בחומצה טובה וסיומת ארוכה.

פוטנציאל התיישנות: שנתיים.

 90.00