Guerila Castra 750 ml

שנה 2019

 

 

 

אזור כרמים ביודינאמיות אורגאניות מעמק ויפאבה במערב סלובניה. הכרמים נטועות במורדות הדרומיים של רצועת גבעות במרכז העמק בגובה 300-400 מטרים. הגפנים נהנות משעות שמש ארוכות ורוחות צפוניות קרות מהאלפים.

זנים: רבולה, זלן, פיניילה.

קרקע: תרכובת גיאולוגית עשירה של קרקע: אדמת סחף וגיר.

התיישנות: אחרי בציר ידני, השרייה קצרה, סחיטה וסינון המיץ מהענבים. לאחר תסיסה ספונטאנית על שמרי בר ותסיסה מלולאקטית, גם ספונטאנית, מבוקבק היין . תסיסה שניה בבקבוק מתחילה לאחר הוספה של מיץ שהוקפא מהתסיסה הראשונה במקום סוכר. מתיישן על המשקעים. דיסגורגמנט בהתאם למיקום הירח, ללא הוספת סוליט.

תאור היין: ליין צבע זהוב ירקרק. בעבוע חזק אך אלגנטי וממושך. אף מזמין, מלא בארומות לימוניות, אפרסק, עשבי תיבול ימתיכוניים. מינראלי, רענן ונקי

פוטנציאל התיישנות: 10 שנים.

 180.00