Guerila Pinela 750ml

שנה 2020

 

 

 

אזור: כרמים ביודינאמיות אורגאניות מעמק ויפאבה במערב סלובניה. הכרמים נטועות במורדות הדרומיים של רצועת גבעות במרכז העמק בגובה 300-400 מטרים. הגפנים נהנות משעות שמש ארוכות ורוחות צפוניות קרות מהאלפים.

זנים: 100% פיניילה.

קרקע: תרכובת גיאולוגית עשירה של קרקע: אדמת סחף וגיר.

התיישנות: אחרי בציר ידני, השרייה של 24 שעות על הקליפות ואחריה תסיסה ספונטאנית על שמרי בר ותסיסה מלולאקטית, גם ספונטאנית. מתיישן בנירוסטה למשך 6 חודשים ומבוקבק ללא סינון עם כמות סולפית מינימאלית, בהתאם למיקום הירח.

תאור היין: צבע צהוב של שמש בהירה. באף, אשכולית, אפרסק ופרחים מיובשים. גוף מלא יחסית מינראלי ורענן.

פוטנציאל התיישנות: 5 שנים.

 100.00