Scurek Rebula 750ml

שנה 2022

 

 

 

אזור: תת אזור גורישקה ברדה – חלקו הצפוני של איזור היין המערבי של סלובניה – פרימורשקה, על הגבול האיטלקי.

זנים: 100% רבולה.

קרקע: חרסית, צפחה, ואבן חול.

התיישנות: בציד ידני שהחל בספטמבר, השרייה קרה למשך 12 שעות והתיישנות של שישה חודשים במיכלי נירוסטה.

תיאור היין: יין לבן טיפוסי לאזור. צבע צהוב עם גוונים ירקרקים המלווים בארומות נעימות של חירות של שדה פורח ותאנים. הפה נדיב ומלא, יצמתי אך עם זאת רענן.

פוטנציאל התיישנות: חמש שנים

 100.00