Zavec Lost & Found 750ml

שנה 2021

 

 

 

אזור: היין מגיע מכרמים הנטועות באזור גבעות חלוז׳, בחלק הדרומי של אזור היין פורדובייה בצפון מזרח סלובניה. האזור מאופיין בתנאים אקלימיים מעולים המשלבים השפעות של רוחות קרות מהרי האלפים לצד מזג אויר מישורי ויציב. קיצים יבשים וחורפים קרים מאוד. הכרמים של נטועות בסמיכות ליער ונהנות מקרירות בכל ימי השנה.

זנים: 50% שרדונה, 40% וולשריזלינג, 10% סובניון.

קרקע: תרכובת גיאולוגית עשירה של קרקע של חוורים ואבנים.

התיישנות: לאחר בציר ידני וסחיטה, תסיסה ספונטאנית על הקליפות למשך 11-16 ימים, עובר המיץ להתיישנות של חצי שנה בחביות, שם הוא עושה גם תסיסה מאלולקטית ספונטאנית. מבוקבק עם סינון גס.

פוטנציאל התיישנות: 5 שנים לפחות.

 100.00